Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

67

Chiều 01/9/2016, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự lễ ký có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn: Nguyễn Long Hải, Nguyễn Phi Long; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Thị Nghĩa; cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
 
Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 nhằm 4 mục tiêu: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Giáo dục và hệ thống Đoàn các cấp trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ; Phát huy vai trò và tiềm năng của lực lượng học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ trong xây dựng và phát triển nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong trường học thông qua các hoạt động giáo dục và hoạt động Đoàn, Hội, Đội; Thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, thanh niên, HSSV, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
 
 
Theo đó, trong giai đoạn 5 năm tới, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai tập trung vào 5 nội dung chính gồm: Tuyên truyền chủ trương, chính sách phát luật về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; Giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV; Đẩy mạnh các hoạt động học tập, sáng tạo, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho HSSV; Tổ chức tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để HSSV học tập, rèn luyện; Thúc đẩy chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ cao ở nước ngoài về nước làm việc và đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho HSSV, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội.
 
IMG 8899 - Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ ký kết
 
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN khẳng định, sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua được đánh giá là hiệu quả nhất trong phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các ngành; kết quả và giá trị có thể thấy rõ từ cấp Trung ương cho tới các trường học. Thông qua sự phối hợp liên ngành, hoạt động Đoàn - Hội - Đội nhận được sự quan tâm lớn hơn trong các nhà trường, đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn - Hội - Đội hoạt động hiệu quả. Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020 có nhiều nội dung mới, bám sát tình hình thực tiễn chắc chắn sẽ tạo thêm các điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn - Hội - Đội phát huy tốt nhất vai trò của mình trong các nhà trường.
 
 
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá cao sự phối hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng ngành Giáo dục trong việc thực hiện nhiệm vụ cao cả là trồng người. Với nhiều nội dung phối hợp hướng tới mục tiêu giáo dục và rèn luyện đức, trí, thể, mĩ cho HSSV, đồng chí hi vọng Chương trình phối hợp sẽ được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng thế hệ trẻ toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, đặc biệt là có đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp.
 
IMG 8907 - Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục
 
 
Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông qua các văn bản ký kết liên ngành như Kế hoạch liên ngành giai đoạn 2009-2012; chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017... và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.
 
 Nguồn Doanthanhnien.vn
we love nha trangwe love nha trang