Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Kỹ năng

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp trong công sở

Với các mối quan hệ nơi công sở, thất bại trong giao tiếp thường là nguyên nhân của những bất đồng hoặc hiểu...

Trò chơi nhanh chân lẹ tay

1. Trò chơi cứu trợ: - Cách chơi: Trò chơi này có thể tổ chức ngoài sân hoặc trong phòng. Các em tham dự được...

Trò chơi vừa nhanh vừa khéo

1. Trò chơi Đoàn tàu kế hoạch nhỏ: - Cách chơi: Các em  tham gia trò chơi được xếp theo các phân đội (từ hai...

Trò chơi theo hiệu lệnh

1. Trò chơi biểu tượng: - Cách chơi: Trò chơi được tiến hành trong phòng hoặc ngoài trời, với số lượng không hạn định. Tất...

Trò chơi với bóng

1. Trò chơi  chuyền bóng: - Cách chơi: quản trò cho các em ngồi thành vòng tròn và đếm số 1, 2 xen kẽ nhau....

Trò chơi luyện thính giác

1. Cảm thông: - Cách chơi: Mỗi đội cử 1 em làm “người bị câm”. Các đội xếp hàng dọc, cách đều nhau và...

Trò chơi phán đoán

1. Suy luận: - Cách chơi: Số các em tham gia trò chơi từ 10 đến 15 em chia làm 2 nhóm A và B,...

Trò chơi tập quan sát

1. Nào cùng chuyền: - Cách chơi: các em ngồi xếp bằng thành vòng tròn, tay trái để ngửa trên đầu gối bạn kế bên....

Trò chơi thu thập kiến thức

1. Xếp chữ: - Cách chơi: Các em tham gia trò chơi chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 4 - 5 em. Trước khi...

Trò chơi luyện tự chủ

1. Làm ngược lại: - Cách chơi: Ngoài sân rộng các em tập hợp lại thành vòng tròn. Quản trò đứng giữa vòng tròn, chỉ...