Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Kỹ năng Trò chơi sinh hoạt tập thể

Trò chơi sinh hoạt tập thể

Trò chơi luyện thính giác

1. Cảm thông: - Cách chơi: Mỗi đội cử 1 em làm “người bị câm”. Các đội xếp hàng dọc, cách đều nhau và...

Trò chơi phán đoán

1. Suy luận: - Cách chơi: Số các em tham gia trò chơi từ 10 đến 15 em chia làm 2 nhóm A và B,...

Trò chơi tập quan sát

1. Nào cùng chuyền: - Cách chơi: các em ngồi xếp bằng thành vòng tròn, tay trái để ngửa trên đầu gối bạn kế bên....

Trò chơi thu thập kiến thức

1. Xếp chữ: - Cách chơi: Các em tham gia trò chơi chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 4 - 5 em. Trước khi...

Trò chơi luyện tự chủ

1. Làm ngược lại: - Cách chơi: Ngoài sân rộng các em tập hợp lại thành vòng tròn. Quản trò đứng giữa vòng tròn, chỉ...

Một số loại băng reo

1. Băng reo: Vỗ tay theo nhịp 1-2,1-2-3. - Quản trò hướng dẫn tập thể vỗ tay như sau: vỗ 2 nhịp, nhịp đầu vỗ 2...