Lịch chỉ đạo Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà Năm học 2010 - 2011

57

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Nha Trang, ngày    tháng    năm 2010

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HOÀ

***

Số: 422 /LCĐ-HĐĐ

 

 

LỊCH CHỈ ĐẠO

Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà

Năm học 2010 - 2011 

***

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 - 2011, được sự thống nhất giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hoà và Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh Khánh Hoà uỷ nhiệm cho Hội Đồng Đội tỉnh chỉ đạo nội dung hoạt động Đội trong năm học theo từng thời gian cụ thể như sau:

Chủ đề năm học:

                            Vâng lời Bác dạy

                            Làm nghìn việc tốt,

                            Dâng Đảng quang vinh,

                            Mừng Đoàn vững mạnh.


Tháng

Tỉnh

Huyện

9

“Truyền thống nhà trường”

- Tổng kết năm học 2009-2010.

- Tập huấn GV TPT Đội

- Triển khai chương trình công tác Đội năm học 2010-2011.

- Tổng hợp số liệu đầu năm.

- Xây dựng kết hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2011).

- Tiếp tục hướng dẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Tập huấn GV-TPT và triển khai chương trình Công tác Đội năm học 2010-2011.

- Chỉ đạo Đại hội Liên đội.

- Thống kê số liệu đầu năm

(Gửi về HĐĐ trước ngày 15/10/2010)

Theo mẫu HĐĐ tỉnh

- Triển khai, hướng dẫn các Liên đội thực hiện theo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

10

“Chăm ngoan, học giỏi”

- Triển khai chương trình rèn luyện Đội viên và các chuyên hiệu.

- Bồi dưỡng BCH Liên đội

- Chỉ đạo hoạt động chào mừng ngày 20/11

- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ

 

- Triển khai Chương trình rèn luyện Đội viên và thi công nhận chuyên hiệu.

- Củng cố phòng truyền thống Đội.

- Tập luyện các bài hát múa cho thiếu nhi phục vụ năm học.

- Chỉ đạo các Liên đội hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức các Liên đội thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ.

 

11

“Tôn sư trọng đạo”

- Kiểm tra hoạt động Đội tại các huyện.

 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11 tại các Liên đội.

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 20/11

12

“Uống nước nhớ nguồn”

- Vận động chương trình viết thư gởi các chiến sĩ.

- Khảo sát kiểm tra hoạt động Đội tại cơ sở học kỳ I.

- Kiểm tra thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên.

- Phát động phong trào “Chiến sĩ nhỏ giải phóng quân”, giao lưu và tặng quà với các đơn vị quân đội.

1+2

“Mừng Đảng, Mừng Xuân”

- Sơ kết học kỳ I

- Phát động hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1930 - 26/3/2011).

 

- Phát động mùa thi chất lượng.

- Sơ kết học kỳ I

- Kết nạp Đội viên

- Tổ chức liên hoan “Trò chơi dân gian” tại cơ sở

- Tổ chức Hội thi “Phụ trách sao giỏi”

3

“Tiến bước lên Đoàn”

- Kiểm tra chương trình rèn luyện Đội viên

- Tổng kết hoạt động chào mừng tháng thanh niên 26/3

- Tổ chức Hội thi Phụ trách sao giỏi tỉnh Khánh Hòa năm học 2010 - 2011.

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3

- Kiểm tra công nhận chương trình RLĐV

- Phát triển Đoàn viên mới (Đủ tuổi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

4

“Hòa bình và hữu nghị”

- Kiểm tra phong trào Đội cuối năm

- Phát động phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày thành lập Đội 15/5.

 

 

- Kiểm tra cuối năm đánh giá Liên đội mạnh.

- Thi đua chào mừng 70 năm ngày thành lập Đội 15/5.

5

“Bác Hồ kính yêu”

- Triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội 15/5 và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

- Hoạt động gặp mặt, tọa đàm, thăm quan đối với các lãnh đạo Hội đồng Đội qua các thời kỳ.

- Tổ chức lễ mitting kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Hội đông Đội qua các thời kỳ, tuyên dương TPT Đội xuất sắc

- Tập huấn nội dung hoạt động hè

 

- Xếp loại thi đua cơ sở.

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 15/5, 19/5 và gặp mặt TPT Đội.

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 19/5

6 +

7+8

“Hè vui, khỏe và bổ ích”

- Tham gia các hoạt động hè 2011.

- Tham gia tập huấn Trung ương.

- Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm đối với đội ngũ giáo viên TPT ở các tỉnh bạn.

- Tổ chức các hoạt động hè 2011.

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011; Triển khai chương trình năm học mới.

- Tập huấn GV-TPT toàn tỉnh(Dự kiến vào tháng 8/2011)

- Tuyên dương đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng(Gửi về HĐĐ tỉnh trước ngày 5/6/2011)

- Hoạt động hè tại cơ sở

 

 

          * Yêu cầu báo cáo đầu năm: Hạn chót ngày 15/09/2010

           - Danh sách Tổng phụ trách

           - Thống kê số liệu (Có biểu mẫu kèm theo)

           - Danh sách HĐĐ cấp huyện, thị, thành phố.

             Học kỳ I: Báo cáo sơ kết học kỳ I (Ngày 30/01/2011)

             Hoc kỳ II: Báo cáo tổng kết và hồ sơ khen thưởng vào ngày 5/6/2011.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH KHÁNH HOÀ

Chủ tịch                 

Nơi nhận:

- HĐĐ TƯ (b/c)

- Sở GD-ĐT (p/h)

- BTV Tỉnh Đoàn (b/c)

- BTV các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn DCĐ(t/h)

- HĐĐ các huyện, thị, thành phố(t/h)

- PGD các huyện, thị, thành phố(ph/th)

Lê Trung Hưng        

we love nha trangwe love nha trang