Lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

31

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA          Nha Trang, ngày  28 tháng 09 năm 2018

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
01/10/2018 đến 07/10/2018

 

Thứ Hai

01/10

-07h30: Chào cờ đầu tháng

-CBCNV cơ quan

 

-08h00: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại trường ĐH Khánh Hòa (01 Nguyễn Chánh)

-Đ/c Hùng

 

-09h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-14h00: Họp văn phòng

- Văn phòng

 

 

 

 

Thứ Ba

02/10

-07h30: Dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ tại ĐH Khánh Hòa

-Đ/c Hùng

 

-08h00: Dự Hội nghị giao ban quý III/2018 tại VP Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

-14h00: Dự hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng quý III/2018 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

 

 

 

Thứ Tư

03/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

05/10      

-08h00: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội năm học 2017-2018 tại Hội trường A

-TT, LĐ ban, BanTTNTH

 

-08h30: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21 tại Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

-14h00: Dự Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý III/2018 tại Thành ủy Nha Trang

-Đ/c Thảo

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

06/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CN

07/10

Dự Lễ tổng kết Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 tại Tỉnh ủy Phú Yên

-Đ/c Nam

Xe 0594

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trang