Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

188

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày  30 tháng 06 năm 2018
              ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
02/7/2018 đến 08/7/2018

Thứ Hai
02/7

-07h30: Chào cờ đầu tháng

-TT, CBCNV cơ quan

 

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

03/7

-07h30: Dự ĐHĐB Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 tại 46 Trần Phú - Nha Trang

-Đ/c Nhuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

04/7

-08h00: Họp đoàn đi Lào tại Hội trường B

-Đ/c Nhuận, các đ/c được phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

05/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

06/7

-09h00: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tại KS Yasaka - Sài gòn - Nha Trang

-Đ/c Hùng

 

-07h30: Khai mạc Hội thi Tin học trẻ lần thứ 24 năm 2018 tại trường Đại học Nha Trang

-TT, Lãnh đạo ban, Ban TTNTH

 

-16h00: Tổng kết Hội thi Tin học trẻ lần thứ 24 năm 2018 tại trường Đại học Nha Trang

-TT, Lãnh đạo ban, Ban TTNTH

 

 

 

 

Thứ Bảy

07/7

 

 

 

 

 

 

CN

08/7

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trangwe love nha trang