Lịch công tác tuần từ ngày 06/9/2010 đến ngày 12/9/2010

8

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                                            Nha Trang, ngày  01  tháng  9  năm 2010

              *****

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 06/9/2010 đến 12/9/2010

Hai

06/9/10

-07h00: Dự khai giảng trường Lý Tự Trọng

-Đ/c T.Hưng

-09h00: Họp trưởng phó Ban

-TT, trưởng phó Ban

-14h00: Họp triển khai chương trình công tác Hội Sinh viên năm học 2010-2011

-Đ/c T.Hưng, Ban TTNTH

-Tham gia cùng đoàn nghiên cứu của Viện TN khảo sát tình hình TN từ ngày 6-7/9/2010

-Đ/c Hùng

 

-Từ ngày 06 -23/9/2010: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3 tại trường Quân sự địa phương tỉnh

-Đ/c Dương

Ba

07/9/10

-08h00: Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh KH tại 46 TP

-Đ/c Mừng

08/9/10

-08h00: Họp thống nhất chương trình tập huấn GV-TPT Đội năm học 2010-2011 tại hội trường TĐ

-TT HĐĐ, Sở GD

Năm

09/9/10

-08h00: Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ III

-Đ/c Mừng

-Chiều: Làm việc với BTC Tinh ủy

 

Sáu

10/9/10

-06h00: Lễ ra quân tuyên truyền an toàn giao thông tại Vạn Ninh

-Ban TCKT
-08h00: Họp giao ban công tác Đoàn tháng 9-TT, trưởng phó Ban

Bảy

11/9/10

CBCNV đi làm bình thường

-TT

Chủ nhật

12/9/10

 

 

 

 

 

we love nha trang