Lịch công tác tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

32

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                     Nha Trang, ngày  25 tháng 01 năm 2019
              ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

 

Thứ Hai 11/02

06h30: Dự Lễ Tết trồng cây tại Ninh Hòa

-TT, LĐ Ban

 

   
   
   
   
   

Thứ Ba

12/02

   
   
   
   
   

Thứ Tư
13/02

-09h00: Họp Trưởng, Phó Ban-TT, LĐ Ban 
   
   
   
   

Thứ Năm

14/02

   
-14h30: Dự họp phân công nhiệm vụ Năm du lịch Quốc gia 2019 tại Hội trường Sở Ngoại vụ– Đ/c Nam 
   
   
   
   

 

Thứ Sáu

15/02 

-07h00: Sinh hoạt cơ quan-TT, CBCNVCQ 
-10h00: Họp thông qua KH Tháng thanh niên– TT, LĐ Ban 
-14h00: Dự giao lưu TN lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tại CRanh– Đ/c NamXe 0594
-15h00: Dự họp chuẩn bị chương trình Tư vấn tuyển sinh tại ĐH Khánh Hòa– Đ/c Hùng 
-19h00: Dự giao lưu TN trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự tại Thành ủy– Đ/c Hùng 

Thứ Bảy

16/02

   
   
   
   

    CN
17/02

   
   
   

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN