Lịch công tác tuần từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018

25

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA              Nha Trang, ngày 12 tháng 02 năm 2018 

                  ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
12/02/2018 đến 18/02/2018

 

Thứ hai

12/02

-08h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

-09h00: Cam Lâm chúc tết Tỉnh đoàn

- TT, lãnh đạo ban, VP

 

 

 

 

-14h00: Dự buổi gặp mặt nhân chứng lịch sử cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968 tại Bộ CHQS tỉnh

-Đ/c Hùng, ĐV triệu tập

 

-20h00: Dự chương trình Cầu truyền hình chúc Tết Quân dân Huyện Trường Sa tại QT 2/4 Nha Trang

-Đ/c Nhuận, Ban TG, các đ/c được ph/công

 

 

 

 

Thứ

Ba

13/02

-05h30: Cùng đoàn MTTQ tỉnh dân hương tại Hòn Dung

-Đ/c Nhuận

 

-07h30: Dự và cổ cũ ngày hội Bánh chưng xanh vì người nghèo tại Tiểu đoàn 460 - Quân sự

-Đ/c Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

14/02

-Từ 14/2 đến 20/2: Nghỉ tết Nguyên đán 2018

-CBCC và NLĐ CQ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Năm

15/02     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

16/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

17/02

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

 

we love nha trang