Lịch công tác tuần từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

39

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                 Nha Trang, ngày  02 háng03 năm 2018

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
12/03/2018 đến 18/03/2018

 

Thứ hai

12/03

-Từ 12-22/3: Đi học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Dung, Kim Anh

 

-08h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

-08h00: Dự KM lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tại HTA

-Đ/c Minh

 

-08h00: Dự kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Điện ảnh VN tại số 10 Hoàng Hoa Thám

-Đ/c Nhuận

 

 

 

 

-14h00: Dự HN tổng kết thi đua khen thưởng 2017 và đk giao ước thi đua 2018 khối MTĐT tại Hội Phụ nữ tỉnh

-Đ/c Minh, Dung, Ngọc

 

 

 

 

Thứ Ba

13/03

 

 

 

 

 

 

-14h00: Họp Văn phòng

-CB Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

14/03

-07h00: TC lễ viếng khu tưởng niệm Gạc Ma

-TT, lãnh đạo ban

Xe 0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

15/03     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

16/03     

 

 

 

 

 

 

-15h00: Dự BM bồi dưỡng kết nạp Đảng tại HTA

-Đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ Bảy

17/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

 

we love nha trang