Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/04/2018

35

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày  13 tháng 04 năm 2018

                ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
16/4/2018 đến 22/04/2018

 

Thứ Hai

16/04

-07h30: Dự Hội thảo kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc tại 33 Phan Chu Trinh

-Đ/c Nam

 

-08h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

-08h00: Cùng Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát khảo sát thực tế các trường học và làm việc với UBND TP Nha Trang và UBND các xã phường trên địa bàn

-Đ/c Nhuận

 

-14h00: Họp thẩm tra chuẩn bị phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2018 tại HĐND tỉnh

-Đ/c Nhuận

 

 

 

 

Thứ Ba

17/04

-07h00: Khảo sát đối tượng tặng bò do Báo tuổi trẻ tài trợ tại Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh

-Đ/c Hùng, Ban TTNTH

Xe 0050

-08h00: Cùng Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát khảo sát thực tế các trường học và làm việc với UBND TP Cam Ranh và UBND các xã phường trên địa bàn

-Đ/c Nhuận

 

-14h00: Ký kết giao ước thi đua Khối trực thuộc tại Hội trường B

-TT, Lãnh đạo Ban

 

-14h00: Dự họp nghe báo cáo kết luận thanh tra Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi tại Thanh tra tỉnh.

-Đ/c Nhuận, Doanh

 

Thứ tư

18/04

-08h00:Dự Khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 tại Hội trường Tỉnh Đoàn

-Đ/c Nam

 

-08h00: Cùng Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát khảo sát thực tế các trường học và làm việc với UBND huyện Khánh Sơn và UBND các xã phường trên địa bàn

-Đ/c Nhuận

 

-08h30: Tổng kết Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Khánh Hòa năm 2017 tại Hội trường B.

-TT, BCH Hội Thầy thuốc trẻ

 

-14h00: Họp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tại Hội trường B

-UVBCH

 

Thứ Năm

19/04     

-Từ 19-20/4: Dự Hội thảo đổi mới nâng cao chất lượng Học kỳ trong Quân Đội tại Vũng Tàu

-Đ/c Nhuận, Ngọc Hải

 

-7h30: Tổ chức trao tặng bò tại Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh.

-TT, Ban TTNTH

Xe 0050

-08h00: Cùng Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát khảo sát thực tế các trường học và làm việc với UBND huyện Vạn Ninh và UBND các xã phường trên địa bàn

-Đ/c Nhuận

 

-14h00: HN cán bộ chốt ĐU khối các cơ quan tỉnh tại Tỉnh ủy

-Đ/c Nam

 

-19h00: Dự Lễ khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Ninh Hòa.

-Đ/c Nam

Xe 0594

 

 

 

Thứ sáu

20/04     

-08h00: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội, phát động cuộc thi “Đoàn viên Thanh niên với Nghị quyết Đại hội XI” tại Hội trường A.

-TT, các ban Tỉnh đoàn

 

-08h00: Cùng Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát khảo sát thực tế các trường học và làm việc với UBND huyện Cam Lâm và UBND các xã phường trên địa bàn

-Đ/c Nhuận

 

-13h30: Tọa đàm về nhu cầu hỗ trợ, nâng cao kiến thức Pháp luật lao động - Công đoàn cho một số Hội nghề nghiệp và Hội KHKT tại liên đoàn Lao động tỉnh.

-Đ/c Thúy

 

-15h00: Dự Bế mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 tại Hội trường Tỉnh Đoàn

-Đ/c Nam

 

-19h30: Dự Lễ bế mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Ninh Hòa.

-Đ/c Nam

Xe 0594

ThứBảy

21/04

 

 

 

CN

22/04

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trang