Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018

190

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                     Nha Trang, ngày  13  tháng 07 năm 2018
              ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
16/7/2018 đến 22/7/2018

Thứ Hai

16/7

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-Từ 16-18/7: Dự Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ ba khóa XI tại Kiên Giang

-Đ/c Nhuận

 

-07h00: Tham gia cùng Sở Y tế kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Nha Trang

-Đ/c Trường

 

-14h00: Dự họp giao ban Quý II năm 2018 và triển khai công tác phối hợp quý III/2018 tại phòng họp Ngân hang CSXH tỉnh Khánh Hòa

-Đ/c Nam, Kim Anh

 

 

 

 

Thứ Ba
17/7

-07h00: Tham gia cùng Sở Y tế kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Vạn Ninh

-Đ/c Trường

 

-08h00: Dự Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết tình hình An ninh trật tự tại UBND tỉnh

-Đ/c Nam

 

-08h00: Tham gia cùng Ban đại diện tỉnh kiểm tra vốn tại Vĩnh Phước - Nha Trang

-Đ/c Kim Anh

 

-08h00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng Khối thi đua các tổ chức Xã hội I tại Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa

-Đ/c Hùng, Ngọc Hải, Thúy

 

-08h00: Dự Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ tại Hội trường Tỉnh ủy

-Đ/c Nga, Huyền

 

 

 

 

Thứ tư
18/7

-07h00: Tham gia cùng Sở Y tế kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Ninh Hòa

-Đ/c Trường

 

-19h00: Dự Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV tại Quảng trường 2/4 - Nha Trang

-Đ/c Nam

 

 

 

 

Thứ Năm

19/7     

-07h00: Tham gia cùng Sở Y tế kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Diên Khánh

-Đ/c Trường

 

-08h00: Dự Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 tại Văn phòng UBND tỉnh

-Đ/c Nhuận

 

-08h00: Tham gia cùng Ban đại diện tỉnh kiểm tra vốn tại Diên Sơn - Diên Khánh

-Đ/c Kim Anh

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/7     

-06h30: Lễ ra quân tháng cao điểm Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018 tại Nhà thiếu nhi tỉnh

-TT, CBCNV cơ quan

 

-07h00: Tham gia cùng Sở Y tế kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Cam Lâm

-Đ/c Trường

 

-08h00: Kiểm tra vốn tại huyện Cam Lâm

- Đ/c Kim Anh

 

-14h00: Dự họp BCĐ phát triển Đảng, đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài KV nhà nước (BCĐ 952) tại Văn phòng Tỉnh ủy

-Đ/c Nhuận

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/7

-20h30: Dự Lễ tổng kết Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV tại Quảng trường 2/4 - Nha Trang

-Đ/c Nam

 

 

 

 

CN
22/7

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trangwe love nha trang