Lịch công tác tuần từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018

9

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày  21 tháng 02 năm 2018

               ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
19/02/2018 đến 25/02/2018

Thứ hai

19/02

-Nghỉ Tết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

20/02

-Nghỉ Tết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

21/02

-08h00: Gặp mặt CBCNV cơ quan đầu năm

- CBCNV cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

22/02     

-14h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

23/02     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

24/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

25/02

-07h00: Dự chương trình Lễ hội Xuân Hồng tại UBND phường Lộc Thọ

- Đ/c Tiến

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trang