Lịch công tác tuần từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

19

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                         Nha Trang, ngày  16 háng 03 năm 2018

                        ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
19/03/2018 đến 25/03/2018

 

Thứ hai

19/03

-08h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

-14h00: Họp Ban Chỉ huy Hội trại truyền thống thanh niên tại Phòng họp

-TT, các đ/c được phân công

Thứ Ba

20/03

 

 

-08h00: Dự HN đối thoại giữa chính quyền với thanh niên TP Nha Trang

- Đ/c Minh

-15h00: Kiểm tra công tác Hội trại tại Vạn Ninh

-Đ/c Nhuận; Ban ĐK

Xe 0594

Thứ tư

21/03

 

 

-14h00: Dự họp về công tác xã hội hóa Nhà thiếu nhi tỉnh tại Sở Kế hoạch đầu tư

-Đ/c Nhuận

Thứ Năm

22/03     

-08h00: Dự kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ĐoànTNCS Hồ Chí Minh tại Nhà thiếu nhi Ninh Hòa

-Đ/c Hùng

Xe 0594

Thứ sáu

23/03     

-Từ 23-25/3: Tổ chức hội trại truyền thống tại Vạn Ninh

-CBCNVCQ

-19h00: Lễ Khai mạc Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh Khánh Hòa - Trại Hùng Vương lần thứ 18 năm 2018

Thứ Bảy

24/03

-07h00: Tổ chức Ngày hội Điểm tiến bước lên Đoàn tại THCS Thái Nguyên

-Ban TTNTH

CN

25/03

  Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trang