Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

14

 TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA              Nha Trang, ngày 19 tháng 01 năm 2018

                  ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
22/01/2018 đến 28/01/2018

Thứ hai

22/01

-Từ 22 đến 26/1: Học tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Dung, Kim Anh

 

-08h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

-08h00: Dự HN tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại HT Tỉnh ủy

-Đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ

Ba

23/01

-08h30: TC chương trình Phiên chợ nghĩa tình tại Yang Bay

-Chi đoàn

Xe 0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

24/01

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Đoàn TX Ninh Hòa tại Thị đoàn

-Đ/c Hùng

Xe 0594

 

 

 

 

-14h00: Dự HN tổng kết năm 2017 Hội Nông dân tỉnh tại HT MTTQ tỉnh

-Đ/c Thuận

 

-14h00: Họp nhóm giúp đỡ xóa đói, giảm nghèo Tô Hạp - Khánh Sơn tại ĐU Khối Các Cơ quan tỉnh

-Đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ năm

25/01

-Từ 25 đến 26/1: Dự ĐHĐB Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tại 46 Trần Phú

-Đ/c Hùng, Duyên

 

-08h00: Dự HN tổng kết công tác Đoàn Huyện Diên Khánh tại MTTQ Huyện

-Đ/c Nhuận, các ban có GM

 

 

-14h00: TC HN tổng kết công tác Hội LHTN Việt Nam tại Palace

-Đ/c Nhuận, lãnh đạo các ban, Ban ĐK

Thứ sáu

26/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

27/01

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN 

we love nha trang