Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018 

72

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                     Nha Trang, ngày  21 tháng 09 năm 2018

                  ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
24/9/2018 đến 30/9/2018 

 

Thứ Hai
24/9

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba
25/9

-08h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Văn Lang - Vạn Ninh

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

-14h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng – Ninh Hòa

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

-08h00: Dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Thành ủy Nha Trang

-Đ/c Thảo

 

 

 

 

Thứ Tư
26/9

-08h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Trần Phú – Cam Ranh

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

-08h00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nhị quyết 28 tại Tỉnh ủy

-Đ/c Hùng

 

-14h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Quang Trung – Cam Lâm

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

 

 

 

Thứ Năm
27/9     

-08h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

-10h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Phan Chu Trinh – Diên Khánh

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

-14h00: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Nguyễn Khuyễn – Nha Trang

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

-14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy

-Đc Nhuận

 

 

 

 

Thứ Sáu
28/9     

-08h30: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 27 tại trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Sơn

-TT, TV Đoàn giám sát

 

Xe 00050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
29/9

-13h30: Tổ chức tập huấn ATGT tại CĐ Du lịch Nha Trang

-Ban ĐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
30/9

-13h30: Tổ chức tập huấn ATGT tại CĐSP Trung ương Nha Trang

-Ban ĐK

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trang