Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018

187

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                     Nha Trang, ngày  22 tháng 06 năm 2018
                ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
25/6/2018 đến 30/6/2018

Thứ Hai

25/6

-08h00: Họp giao ban

-TT, Lãnh đạo ban

 

-14h00: Kiểm tra vốn vay tại phường Vạn Thạnh - Nha Trang

-Đ/c Kim Anh

 

-15h00: Dự họp thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI tại Văn phòng HĐND tỉnh

-Đ/c Nhuận

 

-15h00: Họp bàn tổ chức chương trình ‘Học kỳ quân Đội’ tại trường Sỹ quan Không quân

-Đ/c Duy

 

-Từ ngày 24/6 - 30/6: chương trình ‘Học kỳ trong Quân đội’ năm 2018 tại Hội trường Tiểu đoàn 460/Trung đoàn 974 - Thôn Đồng Bé, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

-TT, Ban TTNTH

Xe 0594

 

 

 

Thứ Ba
26/6

-07h30: Kiểm tra vốn vay tại Cam Ranh

-Đ/c Kim Anh

 

-08h00: Dự Hội nghị giao ban quý II năm 2018 tại Văn phòng Tỉnh ủy

-Đ/c Nhuận

 

-08h00: Họp bàn mở Lớp tập huấn cán bộ Hội tại trường Chính trị tỉnh

-Đ/c Thúy, Duy

 

 

 

 

Thứ tư
27/6

-08h00: Hội nghị BCH Tỉnh đoàn tại Hội trường B

-BCH, Cấp ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

28/6

-7h30: Giao lưu chuyên đề "Xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, văn minh" - Hội trường A

 

 

-08h00: Kiểm tra vốn vay tại Diên Khánh

-Đ/c Kim Anh

 

-08h45: Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Khánh Sơn năm 2018 tại Hội trường huyện ủy Khánh Sơn

-Đ/c Hùng

Xe 0594

-09h00: Khảo sát địa điểm Ngày hội thanh niên các dân tộc tại Khánh Sơn

-Đ/c Tiến, Thúy, Duy

 

 

 

 

Thứ sáu
29/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 30/6

-15h30: Bế mạc chương trình ‘Học kỳ trong Quân đội’ năm 2018 tại Hội trường Tiểu đoàn 460/ Trung đoàn 974 - Thôn Đồng Bé, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

-TT, LĐban, Ban TTNTH

Xe 00050

 

 

 

CN 01/7

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN

we love nha trangwe love nha trang