• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
17:13:38 20/06/2017

Lịch công tác tuần từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017

Đăng tại Lịch công tác FeedIcon

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA           Khánh Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2017

                          ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
19/06/2017 đến 25/06/2017

Thứ hai

19/06

-08h00: Họp Ban Thường vụ TĐ tại PH

-BTV TĐ

 

 

-14h30: Họp BCĐ 94 tại HT Tỉnh ủy

-Đ/c: Nam

Thứ

Ba

20/06

-07h30: Kiểm tra vốn vay xã Cam Thành Nam - Cam Ranh

-Đ/c: K.Anh

 

-08h00: Họp Ban Chấp hành TĐ tại HTB

-BCH TĐ, UBKT TĐ

Thứ

21/06

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

22/06

-07h30: Kiểm tra vốn vay xã Ninh Quang - Ninh Hòa

-Đ/c: K.Anh

-08h00: Tập huấn Kế hoạch hóa gia đình tại KS Lodge

-Đ/c: K.Anh

 

-08h00: Tham dự Hội thẩm tại Tòa án tỉnh

-Đ/c: Tiến

 

-08h00: Duyệt hồ sơ ĐH Thị đoàn Ninh Hòa tại PH

-TT, lđạo ban

-09h30: Duyệt hồ sơ ĐH Huyện đoàn Cam Lâm tại PH

-TT, lđạo ban

 

-14h00: Họp giao ban

-TT, lđạo ban

Thứ sáu

   23/06

 

 

 

-Từ 23 đến 25/6: Họp Ban Chấp hành TW Đoàn tại tp Hồ Chí Minh

-Đ/c: Nhuận

Thứ Bảy

24/06

 

 

 

 

 

 

CN

25/06

-07h30: TC Ngày hội Thầy thuốc trẻ tại Cam Lâm

-TT, Hội LHTN,

Hội TTT tỉnh

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN 

Xem 100 lần