Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018

129

Trò chơi dân gian là phương tiện giáo dục thể chất cho các em một cách có hiệu quả. Khi tham gia vào các trò chơi vận động dân gian, các vận động cơ bản của các em được rèn luyện, nhờ đó mà các em trở nên nhanh nhẹn, kéo léo, hoạt bát trong hoạt động.

Trò chơi dân gian còn có ý nghĩa trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Đặc biệt đối với trẻ em Việt Nam, trò chơi dân gian còn góp phần hình thành nhân cách văn hóa mang bản sắc dân tộc Việt Nam.Với ý nghĩa đó, được sự cho phép của chi bộ, nhà trường ,sáng ngày 26/2/2018 Liên đội tổ chức Ngày hội trò chơi dân gian cho học sinh toàn Liên đội. Ngày hội diễn ra rất sôi nổi,các em tham gia rất nhiệt tình. Với 2 phần: Phần 1 các lớp tranh tài gồm các trò chơi: nặn tò he,đi cầu kiều ,ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ, chuyền thẻ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, tán lon- Phần 2 tất cả các lớp tổ chức các trò chơi dân gian cho cả lớp tham gia chơi .Ngày hội trò chơi dân gian đã mang lại nhiều điều bổ ích cho các em,tạo sân chơi lành mạnh mang tính giáo dục cao.

images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image001 db99a - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image003 5defe - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image005 d37f8 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image007 d3cbd - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image009 bd140 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image011 9bd20 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image013 17ed2 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image015 5b556 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image017 304f8 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image019 9657d - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image021 78d9f - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image023 c69d4 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018images 2018 02 lien doi truong tieu hoc so 2 ninh hiep ngay hoi tro choi dan gian nam hoc 2017  2018 image025 b7052 - Liên đội trường tiểu học số 2 Ninh Hiệp: Ngày hội trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018

 

we love nha trang