Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng dành cho đoàn viên ưu tú khối các cơ quan tỉnh năm 2018

105

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Đồng thời cụ thể hóa Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở để thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của đoàn viên thanh niên. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức “Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho cán bộ, đoàn viên ưu tú Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa năm 2018” với sự tham gia của 132 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn trong Khối.

Lớp học diễn ra từ ngày 12 - 16/3/2018 gồm 05 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình học, các học viên sẽ trao đổi, thảo luận, thể hiện tâm tư, tình cảm và mục tiêu phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ … trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế để góp phần xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

images 2018 03 lop boi duong ket nap dang vien khoi cac co quan tinh image001 8ca09 - Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng dành cho đoàn viên ưu tú khối các cơ quan tỉnh năm 2018images 2018 03 lop boi duong ket nap dang vien khoi cac co quan tinh image003 81958 - Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng dành cho đoàn viên ưu tú khối các cơ quan tỉnh năm 2018

Đ/c Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên.

 

 

 

 

we love nha trangwe love nha trang