Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju

86

Tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và chương trình “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, trong đó tập trung vào các hoạt động vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên. Vào ngày 12/5/2018, Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Cam Lâm tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju – xã Suối Cát.

Ngày hội diễn ra với các hoạt động như: hướng dẫn quy trình rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch bệnh cho trẻ em; hớt tóc miễn phí cho 100 trẻ em và người lớn; tặng quà cho 300 em học sinh của trường; tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 thôn Suối Lau. 

Thông qua Ngày hội, nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

images_2018_05_kham_benh_phat_thuoc_tieu_hoc_khanh_hoa_jeju_dsc01491_05dfb Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju  images_2018_05_kham_benh_phat_thuoc_tieu_hoc_khanh_hoa_jeju_dsc01501_916f7 Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju  images_2018_05_kham_benh_phat_thuoc_tieu_hoc_khanh_hoa_jeju_dsc01511_c8174 Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju  images_2018_05_kham_benh_phat_thuoc_tieu_hoc_khanh_hoa_jeju_dsc01517_100a8 Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju  images_2018_05_kham_benh_phat_thuoc_tieu_hoc_khanh_hoa_jeju_dsc01520_c9136 Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 tại trường TH Khánh Hòa Jeju

Hoàng Dũng – Ủy ban Hội huyện Cam Lâm

we love nha trang