NINH HÒA: Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019

26

Nhằm thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Ngày Sách Việt Nam, về tầm quan trọng của văn hóa đọc hiện nay cho đội viên, học sinh. Qua đó Đẩy mạnh giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, nhất là trong các trường học.

Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam được các Liên đội tổ chức với nhiều hình thức phong phú như thông qua các hội thi theo hình thức sân khấu hóa như giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách, bài cảm nhận về tác phẩm; phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học khó khăn; tổ chức các hình thức sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh; phát động hưởng ứng tìm hiểu trưng bày sách, giới thiệu góc sách và cuốn sách yêu thích, xây dưng không gian đọc sách – thư viện thân thiện tại đơn vị…

Thông qua Ngày hội giúp đội viên, học sinh quan tâm đọc những ấn phẩm, sách báo viết về những tấm gương người tốt việc tốt, những câu chuyện đẹp trong nước và ngoài nước để kích thích và định hướng nhu cầu đọc của thế hệ trẻ.