NINH HÒA: Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cơ sở năm 2018

83

Thực hiện Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, sáng ngày 29/10/2018, Thị Đoàn, Ủy ban Hội thị xã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Hòa tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cơ sở năm 2018.

Về dự có đồng chí Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Đoàn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy; cùng các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể thị xã cùng 135 học viên là cán bộ cơ sở Đoàn, Hội; Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng Chi hội thanh niên trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Lớp Bồi dưỡng được diễn ra từ ngày 29/10/2018 đến ngày 01/11/2018. Với các chuyên đề: Đảng Công sản Việt Nam người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các chuyên đề kỹ năng thanh niên và các nội dung quan trọng khác.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ về kỹ thuật, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tình hình mới tạo điều kiện để cán bộ Đoàn, Hội giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm công tác và tiếp cận kiến thức, phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội; đổi mới phương thức hoạt động của chi đoàn, phương pháp xây dựng và hoạt động của Câu lạc bộ thanh niên; kỹ năng thanh niên, tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, Công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ…

NINH HÒA: Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cơ sở năm 2018 1 NINH HÒA: Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cơ sở năm 2018 2 NINH HÒA: Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cơ sở năm 2018 3Thanh Mỹ