NINH HÒA: Ngày hội “Học sinh 3 tốt” và Diễn đàn Ý tưởng sáng tạo và xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới năm 2019

46

Vừa qua, Thị Đoàn tổ chức Ngày hội “Học sinh 3 tốt” và Diễn đànÝ tưởng sáng tạo và xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới năm 2019 cho đoàn viên thanh niên Khối trường THPT, Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Ninh Hòa

Về dự, có đồng chí Lê Minh Tân, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy; Lãnh đạo Chi bộ, Ban Giám hiệu trường (Ban Giám đốc) Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp thị xã, và hơn 600 đoàn viên thanh niên tiêu biểu của 06 trường THPT, Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Ninh Hòa.

Với mục đích giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Khuyến khích, tôn vinh những ước mơ đẹp, những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

Ngày hội diễn ra với các hoạt động ý nghĩa như: Tuyên dương 18 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Học sinh 3 tốt”; Diễn đàn Ý tưởng sáng tạo và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên; giao lưu học sinh tiêu biểu trong phong trào “Học sinh 3 tốt”; hái hoa dân chủ giao lưu khán giả về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại Diễn đàn Ý tưởng sáng tạo đã thu thập được 150 ý tưởng.

Ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh của các trường giao lưu văn hóa văn nghệ, học tập./.