NINH HÒA: Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Cựu thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2018) và Diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới năm 2018

152
NINH HÒA: Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Cựu thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2018) và Diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới năm 2018

Sáng 15-7-2018, Thị Đoàn phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội LHTN thị xã Ninh Hòa tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Cựu thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2018) và Diễn đàn Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới năm 2018

Về dự Buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Lơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thị Đoàn; các đồng chí là cán bộ Đoàn, Hội và 97 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong toàn thị xã về dự.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên được đồng chí Nguyễn Lơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân và đoàn viên, thanh niên được chia sẻ những suy nghĩa, kinh nghiệm xoay quanh những vấn đề cốt lõi của Cuộc vận động “Xây dưng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” như “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”; Chỉ thị 01-CT/TWĐTNN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn về những điều cán bộ Doàn nên làm và không nên làm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ đó, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển ./.

Thanh Mỹ

we love nha trangwe love nha trang