Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

73

• Ông Nguyễn Tấn Tuân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


• Ông Lê Đức Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Sáng 14-6, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

images1151140 Anh 2 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

images1151139 Anh 1 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quang cảnh tại kỳ họp.

 

images1151141 Anh 3 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.


Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra với tinh thần tiết kiệm, dân chủ, đúng pháp luật; cử tri trong tỉnh đã đi bầu đạt tỷ lệ cao (99,70%) và đã tín nhiệm bầu đủ 54 vị đại biểu HĐND tỉnh, những người có đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Thanh Quang mong muốn, các vị đại biểu HĐND vừa mới trúng cử thực hiện những điều đã hứa trước cử tri, để góp phần làm cho hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri.


Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 54 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa VI trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

images1151142 Anh 4B - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

images1151143 Anh 5 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tấn Tuân được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI.

 

images1151144 Anh 6A - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

images1151145 Anh 7 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII đã được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V; Phan Thông - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa V đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh khóa VI cũng đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VI; bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa VI; bầu 24 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa VI.

 

images1151147 Anh 9B - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng ông Lê Đức Vinh được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

images1151146 Anh 8 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

images1151148 Anh 10 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ


Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh của UBND tỉnh. Theo đó, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông: Trần Sơn Hải - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Duy Bắc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa VI.


Kỳ họp đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu đã xem xét, thông qua các nghị quyết: Quyết định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016.

 

images1151149 Anh 11 - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016.


Bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VI phải nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đáp ứng được sự tin tưởng, mong đợi của cử tri tỉnh nhà. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBMTTQVN tỉnh tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, khóa VI; đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được cử tri quan tâm.

Theo Báo Khánh Hòa

we love nha trangwe love nha trang