Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại Đầm Nha Phu

34

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 và hướng đến kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (01/4). Sáng 29/3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tại Hòn Lăng, đầm Nha Phu, thị xã Ninh Hòa.

Tại đây, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tham gia thả hơn 600 nghìn tôm giống và hơn 30 nghìn giống cá các loại: cá chẽm, cá chim, … với tổng trị giá trên 120 triệu đồng, được vận động xã hội hoá từ các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản.

Hoạt động thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa tích cực trong việc đẩy mạnh việc bảo tồn, phát triển tự nhiên cũng như duy trì đa dạng sinh thái cho khu vực đầm. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về trách nhiệm, hiểu biết pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Một số hình ảnh hoạt động:

images 2018 04 tha ca tai dam nha phu image001 51a30 - Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại Đầm Nha Phuimages 2018 04 tha ca tai dam nha phu image003 7d941 - Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại Đầm Nha Phuimages 2018 04 tha ca tai dam nha phu image005 e008a - Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại Đầm Nha Phuimages 2018 04 tha ca tai dam nha phu image007 0fa4c - Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại Đầm Nha Phuimages 2018 04 tha ca tai dam nha phu image009 5ccf5 - Ra quân bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018 tại Đầm Nha Phu

we love nha trang