Sắp lộ diện thêm một số ngân hàng yếu kém?

26

NHNN tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2013, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phương án tự củng cố, chấn chỉnh của 1 ngân hàng yếu kém trên cơ sở góp vốn của tổ chức nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có bản báo cáo về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi phê duyệt và chỉ đạo triển khai phương án cơ cấu của 5/9 ngân hàng TMCP yếu kém trong năm 2012 (3 ngân hàng hợp nhất với nhau, 1 ngân hàng đã sáp nhập vào ngân hàng khác, 1 ngân hàng tự cơ cấu lại), trong 8 tháng đầu năm 2013, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến và phê duyệt thêm phương án cơ cấu của 3/4 ngân hàng TMCP yếu kém còn lại. Trong đó có 1 ngân hàng được hợp nhất với TCTD khác và 2 ngân hàng tự cơ cấu lại.

Như vậy, đến nay đã có 8 ngân hàng yếu kém được xử lý là các ngân hàng TrustBank (nay là Ngân hàng Xây dựng), Ficombank, SCB, TinNghiaBank (đã hợp nhất), Habubank (sáp nhập với SHB), WesternBank (hợp nhất với PVFC), Navibank (tự tái cơ cấu), TienPhongBank (tự tái cơ cấu).
 
Theo NHNN, tiền gửi và tài sản của nhân dân tại các ngân hàng này đều được bảo đảm an toàn, huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực được xử lý và thu hối, các sai phạm đang được từng bước khắc phục, tình hình hoạt động dần được cải thiện so với thời điểm bắt đầu thực hiện cơ cấu lại.

Với 1 ngân hàng yếu kém còn lại, NHNN cho biết đang xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sở có sự tham gia vốn của TCTD nước ngoài.

lo go PVcomBank cfb78 1 - Sắp lộ diện thêm một số ngân hàng yếu kém?
PVcomBank- Ngân hàng sáp nhập từ PVFC và WB.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý 9 ngân hàng TMCP yếu kém đã được xác định từ đầu năm 2012, NHNN đang tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số TCTD yếu kém và yêu cầu các TCTD này xây dựng Phương án cơ cấu lại trình NHNN phê duyệt để đảm bảo xử lý dứt điểm, căn bản các TCTD yếu kém trong năm 2013 theo đúng mục tiêu đặt ra tại Đề án.

Đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước: 4 ngân hàng có vốn của Nhà nước trên 50% vốn đã xây dựng xong phương án cơ cấu lại và NHNN đang xem xét để phê duyệt các phương án này. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngân hàng này. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại Nhà nước đã tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp và biện pháp tăng vốn điều.

Đối với các ngân hàng TMCP khác: Đến nay, NHNN đã nhận được 24/25 phương án tái cơ cấu. NHNN đang khẩn trương xem xét phê duyệt Phương án tái cơ cấu của các ngân hàng; đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong Phương án tái cơ cấu để đảm bảo các yêu cầu của Đề án cơ cấu lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với ngân hàng hợp nhất PVcomBank (Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam), ngày 16/9, Thống đốc NHNN đã chính thức ký Giấy phép số 279/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động của ngân hàng này.

Theo đánh giá của NHNN, nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2013, các TCTD tiếp tục hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động đang dần được cải thiện. Đến thời điểm 31/7/2013, tổng vốn điều lệ toàn hệ thống là 404,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,49 nghìn tỷ đồng (2,66%) so với cuối năm 2012.

Theo Dân Trí

we love nha trangwe love nha trang