Sẽ phân cấp mạnh cho các Bộ, địa phương về đầu tư công

24

Phân cấp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, đầu tư tập trung, chống dàn trải, thất thoát, lãng phí…

images850225 giaothong 1 - Sẽ phân cấp mạnh cho các Bộ, địa phương về đầu tư công
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, Bộ này đã tích cực nghiên cứu soạn thảo Luật Đầu tư công theo hướng: Hoàn thiện chính sách đầu tư công phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và chủ trương tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công; Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng vốn nhà nước đối với toàn bộ quá trình đầu tư từ khâu quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến quá trình khai thác, vận hành dự án; Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chống thất thoát, lãng phí, dàn trải và đảm bảo minh bạch đối với việc sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo giải trình với xã hội; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các điểm mới trong dự thảo Luật Đầu tư công, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, là tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chủ đầu tư trong lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án, trên cơ sở đảm bảo sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư cấp trên nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, đầu tư tập trung, chống dàn trải, thất thoát, lãng phí; Làm rõ trách nhiệm của các cấp liên quan từ khâu quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến quá trình khai thác, vận hành dự án; Chuyển dần từ tư duy quản lý quá trình đầu tư sang việc quản lý dựa vào kết quả và hiệu quả đầu tư; Tăng cường công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư và hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên cơ sở kết hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm.

Bộ trưởng cũng cho biết, năm 2012, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã tiến hành 43/65 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác phân bổ, quản lý và thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, tiến hành thanh tra, kiểm tra 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước giai đoạn 2009-2011; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số  1792/CT-TTg tại 7 tỉnh: Long An, Gia Lai, An Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Thanh tra các Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thanh tra các nội dung: Công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg. Tính đến hết năm 2012, Thanh tra các Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 296/693 cuộc thanh tra có nội dung về đầu tư công. Trong đó, gần 20 Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa nội dung kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg vào các cuộc thanh tra tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị các Bộ, ngành và địa  phương: Đôn đốc thực hiện việc xây dựng và công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật; chấn chỉnh công tác lựa chọn và phê duyệt đề xuất dự án đầu tư cho sát với thực tế và phù hợp với quy hoạch cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư); cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký kết hợp đồng thực hiện dự án; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán công trình đã hoàn thành...

Theo VOV

we love nha trangwe love nha trang