Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Sinh hoạt chi Đoàn

Sinh hoạt chi Đoàn

Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2012

ĐỀ CƯƠNG Gợi ý sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục thanh niên tháng 4 I. Chủ điểm: “Tuổi trẻ vì biển...

Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2012

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2012 ----------- I. Chủ điểm: “Vinh quang thanh niên Việt Nam”. II....

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 1 & 2 /2012

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1 & 2/2012 ----------- I. Chủ điểm: “Mừng Đảng quang vinh, mừng...

Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 12/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12/2011 ----------- I. Chủ điểm: “Truyền thống anh hùng của Quân...

Hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn tháng 11/2011

  TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2011 ----------- I. Chủ điểm: “Hành động vì an sinh...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Truyền thống Hội ta”....

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Hướng về Trường Sa...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA   ----------   HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN   THÁNG 8/2011   -----------          ...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2011

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA ---------- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2011 -----------     I. Chủ điểm: “Đền ơn đáp nghĩa”,...