Sinh hoạt chi đoàn năm 2018

713

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 01+02/2018

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2018: CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2018) THÁNG THANH NIÊN “ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO , XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

HƯỚNG Dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2018: Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Khánh Hòa (02/4/1975-12/4/2018) và 43 năm ngày giải phóng miền Nam,  thống nhất đất nước (30/4/1945 - 30/4/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2018: Chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2018: Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  (11/6/1948-11/6/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) và  Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2018)

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018: Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2018), Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018).

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018: THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

we love nha trangwe love nha trang