Sôi nổi hoạt động Đội

24

Tham gia Liên hoan tuyên truyền “Biển, đảo quê hương trong trái tim của chúng em”; thi chỉ huy đội giỏi, tin học tài năng; tổ chức giao lưu gặp mặt trẻ em khuyết tật vượt khó học tốt... là những hoạt động sôi nổi của Đội Thiếu niên tiền phong tỉnh trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

images841458 HDD  1  1 - Sôi nổi hoạt động Đội
Đội viên tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi

images841459 HDD  2  1 - Sôi nổi hoạt động Đội

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giao lưu

gặp mặt trẻ em khuyết tật vượt khó học tốt

images841460 HDD  3  1 - Sôi nổi hoạt động Đội

Tham gia liên hoan tuyên truyền "Biển, đảo quê hương trong trái tim

của chúng em"

images841461 HDD6 1 - Sôi nổi hoạt động Đội
Giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc cho đội viên

images841462 HDD  5  1 - Sôi nổi hoạt động Đội
Tham gia hội thi tin học tài năng

images841464 HDD  4  2 - Sôi nổi hoạt động Đội
Tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ

Theo baokhanhhoa.com.vn

 

 

 

 

 

we love nha trangwe love nha trang