Sôi nổi hoạt động Đội

21

Tham gia Liên hoan tuyên truyền “Biển, đảo quê hương trong trái tim của chúng em”; thi chỉ huy đội giỏi, tin học tài năng; tổ chức giao lưu gặp mặt trẻ em khuyết tật vượt khó học tốt… là những hoạt động sôi nổi của Đội Thiếu niên tiền phong tỉnh trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

1
Đội viên tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi

1

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức giao lưu

gặp mặt trẻ em khuyết tật vượt khó học tốt

1

Tham gia liên hoan tuyên truyền “Biển, đảo quê hương trong trái tim

của chúng em”

1
Giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc cho đội viên

1
Tham gia hội thi tin học tài năng

1
Tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ

Theo baokhanhhoa.com.vn

 

 

 

 

 

we love nha trang