Tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên Việt Nam – Cuba

25
Sáng ngày 17/10, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Bí thư thứ hai BCH Trung ương Đoàn TNCS Cuba Ronald Hidalgo.
Việt Nam và Cuba luôn có mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, trong đó, mối quan hệ giữa thanh niên hai nước nói chung và Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước nói riêng cũng ngày càng phát triển, đóng góp vào mối quan hệ đặc biệt của hai nước.
 
 
IMG 7989 - Tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên Việt Nam - Cuba
Tham dự buổi tiếp có đại diện các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Cuba, cũng như đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam
 
 

Tại buổi tiếp, đồng chí Ronald Hidalgo cho biết chuyến thăm và làm việc của Trung ương Đoàn TNCS Cuba lần này là cơ hội để các thành viên trong đoàn tìm hiểu và thắt chặt hơn mối quan hệ bền vững giữa thanh niên Việt Nam và Cuba. Ông cũng thông tin thêm về một số các hoạt động của Đoàn TNCS Cuba, trong đó tập trung vào các chương trình xây dựng, củng cố công tác tư tưởng của thanh niên, qua đó gìn giữ, nâng cao lý tưởng, nguyên tắc và giá trị của tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và tình đoàn kết gắn kết giữa tầng lớp nhân dân nói chung cũng như thanh niên Cuba nói riêng.

 
 

Đặc biệt, Đoàn TNCS Cuba còn quan tâm đưa nhiều chương trình giáo dục lịch sử dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động về nguồn với mong muốn thế hệ trẻ hiểu được giá trị, sự hy sinh to lớn của ông cha trong quá trình bảo vệ đất nước, từ đó đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

 
 
IMG 8006 - Tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên Việt Nam - Cuba
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (áo xanh) trao quà lưu niệm cho đồng chí Ronald Hidalgo, Bí thư thứ hai BCH Trung ương Đoàn TNCS Cuba
 
 
 

Cùng có chung nhận định, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đồng chí cho biết tại Việt Nam, đoàn viên thanh niên được vận động tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hướng thanh niên tới cuộc sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giúp thanh niên nâng cao tri thức, rèn luyện nhiều kỹ năng để hội nhập quốc tế, trong đó nâng cao lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, để thanh niên tự tin khẳng định đất nước Việt Nam, khẳng định chính mình khi bước ra thế giới.

 
 

Trước tình hình thế giới có nhiều biến động và thanh niên đang bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn thông tin cũng như âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, cả hai bên đều hy vọng hai tổ chức Đoàn sẽ đóng vai trò hạt nhân tập hợp và định hướng đoàn viên thanh niên hai nước. Đoàn thanh niên Việt Nam và Cuba sẽ luôn gắn bó, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn thế giới, cũng như luôn đấu tranh vì quyền lợi và sự phát triển chung của thanh niên./.

 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba (UJC) được thành lập ngày 4/4/1962 là tổ chức Thanh niên của Đảng Cộng sản Cuba (PCC), được tôi luyện bằng các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng của José Martí và Julio Mella, kế thừa và tiếp nối truyền thống đấu tranh của Cách mạng Cuba.
 
 

Hiến pháp Cuba quy định, Đoàn TNCS là tổ chức chính trị, chịu trách nhiệm về các chính sách đối với thanh niên; đại diện cho Nhà nước tại các tổ chức Quốc tế liên quan đến thanh niên. Mục tiêu của UJC là bảo đảm vững chắc khối đoàn kết của thanh niên Cuba, huy động và tập hợp xung quanh Cách mạng XHCN và giáo dục thanh niên cách mạng. Các nguyên tắc chỉ đạo của UJC không chỉ đối với đoàn viên mà là toàn thể thanh niên Cuba, mà UJC là lực lượng đại diện và có trách nhiệm chăm lo các quyền lợi hợp pháp.

 
 

Để tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, đồng thời đưa đất nước vượt qua khó khăn, Đoàn TNCS Cu Ba đang tập trung công tác giáo dục lý tưởng cộng sản cho thanh niên, đặc biệt cho học sinh, sinh viên, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với những vấn đề của đất nước.

 
 

UJC hiện có quan hệ với 218 tổ chức trên thế giới và là thành viên của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới, có quan hệ với 14 tổ chức quốc tế khác.

 
 
 
 
 

 

Ngọc Anh
we love nha trang