Tạo dựng được phong cách làm việc mới, thiết thực, hiệu quả và có tính bền vững

19
Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016 trong chiều ngày 12/7, tại Hà Nội. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Trung ương Đoàn đã chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên UBKT Đảng ủy; ủy viên BTV các Đảng bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.
IMG 7945 - Tạo dựng được phong cách làm việc mới, thiết thực, hiệu quả và có tính bền vững
Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Trung ương Đoàn và Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên
IMG 79501 - Tạo dựng được phong cách làm việc mới, thiết thực, hiệu quả và có tính bền vững
Trao tặng Bằng khen của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương cho 02 tập thể đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (2011 - 2015) và 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2011 - 2015)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn với chủ đề “Năm học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác, kết quả đạt được, như: Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện thông qua sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề của các đảng bộ, chi bộ; đồng thời quan tâm định hướng tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên. BTV Đảng ủy đã phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn làm việc tại Hà Nội. Trong 01 ngày làm việc, Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; quán triệt nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ngay sau hội nghị, toàn thể đảng viên đều viết báo cáo thu hoạch; mỗi chi bộ xây dựng 01 bản báo cáo thu hoạch gửi Thủ trưởng cơ quan và Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn. Một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các đảng bộ, chi bộ triển khai có hiệu quả. BTV Đảng ủy đã xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời tổ chức hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cấp ủy các đơn vị và cán bộ, đảng viên các ban phong trào và văn phòng Trung ương Đoàn.Trong 6 tháng đầu năm 2016, BTV Đảng ủy đã xét chuyển Đảng chính thức cho 25 đồng chí và kết nạp Đảng cho 24 đồng chí, đảm bảo chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Hoàn thành việc kiểm tra, đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên năm 2016; hoàn thành thủ tục cấp thẻ Đảng cho 25 đảng viên; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 34 đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác; hoàn thành thủ tục cấp huy hiệu 30 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 11 đồng chí; giới thiệu đảng viên mới kết nạp về sinh hoạt ở địa phương nơi cư trú.Phát biểu với hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cáo kết quả của từng đồng chí cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, và có nhiều điểm đột phá về củng cố cơ chế bộ máy như: Văn phòng Đảng đoàn thể, chế độ hoạt động của Bí thư chi bộ, hoạt động duy trì của cấp ủy nề nếp... đã tạo dựng được phong cách làm việc mới, thiết thực, hiệu quả và có tính bền vững.
IMG 7938 - Tạo dựng được phong cách làm việc mới, thiết thực, hiệu quả và có tính bền vững
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 ở Đảng bộ Trung ương Đoàn
Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng với những kết quả đó sẽ đạt được thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới .Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị việc tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ, thực hiện nhiệm vụ chung; quản lý, giám sát đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú". ”Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, giúp đỡ đảng viên, việc gì tốt cần kịp thời khen thưởng, việc chưa tốt cần được nhắc nhở để làm sao cùng xây dựng từng chi bộ và từng đảng bộ trực thuộc Trung ương Đoàn ngày càng vững mạnh”, đồng chí Lê Mạnh Hùng nói.Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2016 Đảng ủy Trung ương Đoàn đã có nhiều cố gắng để hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm với sự tham gia của hệ thống tổ chức Đoàn, tinh thần vào cuộc của đội ngũ đảng viên, cán bộ và đặc biệt là tính trách nhiệm của các cấp ủy, các Đảng bộ trực thuộc đã góp phần giữ được sự ổn định và đảm bảo những yêu cầu cần thiết để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của tổng thể cơ quan Trung ương Đoàn.
”Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm đã được phản ánh một cách sinh động, cụ thể về sự lãnh đạo của Đảng ủy Trung ương Đoàn, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ở từng nội dung công việc của các đơn vị nêu trong dự thảo Báo cáo đã giới thiệu những mô hình, cách làm hay được ghi nhận kết quả trong quá trình triển khai thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2016”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.Trong 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí đề nghị các cấp ủy của các đơn vị cần quan tâm để thực hiện tốt công việc, như: Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc nắm bắt, nâng cao được bản lĩnh chính trị, vai trò tiên phong, tính trách nhiệm của người đảng viên ở từng đơn vị trong việc nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng. Đồng thời, lãnh đạo tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, từng bộ phận trong hệ thống của Trung ương Đoàn. Cụ thể, khối phong trào phải tập trung để về đích chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016; khối đơn vị sự nghiệp cần tập trung để thực hiện có hiệu quả hơn nữa; khối báo chí phát huy được thế mạnh của mình trong thực hiện tôn chỉ mục đích để vừa cổ động, phát động cho phong trào, vừa thực hiện các mặt sáng, mặt tốt của đơn vị.Các cấp ủy ở từng đơn vị, từng bộ phận phải tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để giúp từng đảng viên hiểu rõ chủ trương của Đảng, qua đó vận động quần chúng cùng thực hiện, tự xây dựng kế hoạch thực hiện của từng cá nhân tham gia vào nhiệm vụ chung của từng chi bộ, đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy Trung ương Đoàn chuẩn bị ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và sẽ được cụ thể hóa ở các chi bộ, đảng bộ một cách nghiêm túc trong quá trình thực hiện; các chi bộ, đảng bộ sớm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.”Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một cách nâng cao chất lượng đảng viên trong hoạt động của mình”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
Nguồn Doanthanhnien.vn
we love nha trangwe love nha trang