Tập huấn đội ngũ báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên

212

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Kế hoạch số 38-KH/TĐTN-BTG ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về hoạt động đội ngũ báo cáo viên. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ báo cáo viên và Tổ định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên của Tỉnh đoàn nói riêng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nói chung, ngày 06/6, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên năm 2018. Đồng chí Bùi Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Ninh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Kim Thơm - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; các trưởng, phó ban Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị nằm trong lực lượng báo cáo viên, Tổ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên của Tỉnh đoàn và các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề về công tác định hướng dư luận xã hội; đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên Internet và tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng cho báo cáo viên. Theo đó, để làm tốt công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên cần rèn luyện 5 kỹ năng cơ bản: Kỹ năng lựa chọn nội dung tuyên truyền; kỹ năng lựa chọn, nghiên cứu và xử lý tài liệu; kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền; kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng phát biểu, đối thoại, điều khiển sự chú ý của người nghe. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh vai trò của các thành viên Tổ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên nói riêng, cán bộ Đoàn nói chung. Các đồng chí với vai trò là những cán bộ Đoàn chủ chốt cần nêu cao nhận thức, ý thức đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; quan tâm nắm bắt kịp thời và định hướng đúng đắn các vấn đề dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; quan tâm và nâng cao nhận thức, hiểu biết về tình hình chính trị - xã hội của đất nước, khu vực và thế giới; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước từ đó góp tiếng nói tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí lưu ý các cán bộ Đoàn cần tích cực quan tâm, chia sẻ các thông tin chính thống đăng tải trên các trang website, mạng xã hội do các cấp Đảng và Đoàn Thanh niên quản lý (như các trang của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn…); đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội tích cực, đẩy lùi những thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội.
Trước đó, Tỉnh đoàn đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên gồm 32 đồng chí, kiện toàn Tổ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên gồm 67 đồng chí.

DSC 0454 - Tập huấn đội ngũ báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên
Tập huấn chuyên đề về công tác định hướng dư luận xã hội; đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên Internet
DSC 0460 - Tập huấn đội ngũ báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng

Ngọc Thảo

we love nha trangwe love nha trang