Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và công tác xã hội với thanh thiếu niên cho giáo viên tổng phụ trách đội năm học 2018-2019

25

Từ ngày 10 đến ngày 13/10, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Cục bảo trợ Xã Hội, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và công tác xã hội với thanh thiếu niên cho giáo viên tổng phụ trách đội năm học 2018-2019 với 120 đại biểu (trong đó có 96 giáo viên Tổng phụ trách Đội) trên toàn tỉnh.

 Lớp Tập huấn với các nội dung: Vai trò, nhiệm vụ của công tác xã hội trong giải quyết các vấn đề của thanh thiếu nhi, Công tác xã hội với cá nhân, nhóm; Thực trạng công tác xã hội trong trường học hiện nay, Những vấn đề thực tiễn cần giải quyết về công tác xã hội trong trường học Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022, Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 -2022, Tập Huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác đội; do Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Thạc sĩ Nguyễn Trọng Tiến (Trưởng khoa Công tác xã hội - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam),  Đ/C Lê Anh Quân - Phó trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Huấn luyện Trung ương và Hội đồng Đội tỉnh thực hiện.

Tổng kết Lớp tập huấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 120 Giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành các nội dung trong chương trình tập huấn.

Hồ Hoàng Phượng

we love nha trang