Tập trung cho công tác việc làm và giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên

20

Sáng 26/2, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 23. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

 Picture2000620 20HNUBQG 1 - Tập trung cho công tác việc làm và giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên
 Hội nghị lần thứ 23 của Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất và đời sống đã có những tác động nhất định tới tư tưởng, đời sống của thanh niên cũng như việc thực hiện công tác thanh niên và chính sách pháp luật đối với thanh niên. Tuy nhiên, UBQG về Thanh niên Việt Nam cùng với các Bộ, ngành đã nỗ lực phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều văn bản pháp luật và chính sách đối với thanh niên, như: chính sách, pháp luật đối với thanh niên sau cải tạo và sau cai nghiện; luật việc làm; đề án xây dựng cơ chế, chính sách thu hút bố trí tài năng trẻ học tập, công tác ở nước ngoài về tham gia phát triển đất nước đến năm 2020; chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015...

 
 

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề việc làm và giáo dục tư tưởng đạo đức cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

 
 

Mặc dù khẳng định thanh niên là lực lượng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tuy nhiên trong năm qua, tình trạng thất nghiệp trong thanh niên gia tăng, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm hoặc có tiền lương, thu nhập, điều kiện sống, chế độ đãi ngộ quá thấp, môi trường làm việc không phát huy được năng lực của bản thân,... Trong khi đó, bộ phận thanh niên có sự lệch lạc về văn hoá, tư tưởng, đạo đức, lối sống và tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh niên có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Vì thế, đại diện các bộ ngành là thành viên UBQG về Thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị đều cho rằng, việc giải quyết vấn đề việc làm và giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thanh niên là hai vấn đề trọng tâm hiện nay. Đây là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các Bộ, ngành và các địa phương. 

 
 

Về vấn đề việc làm cho thanh niên, đại diện Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, Bộ đang có đề án trang bị kiến thức về khoa học công nghệ cho thanh niên và có chính sách khuyến khích, giúp đỡ  những người trẻ có ý tưởng phát triển và thành lập doanh nghiệp để phát huy ý tưởng, sáng kiến vào trong cuộc sống. Đại diện Bộ Tư pháp nêu ý kiến, để giải quyết tình trạng thanh niên được đào tạo ra trường không có việc làm, bên cạnh việc đổi mới giáo dục, đào tạo nghề của Bộ Giáo dục và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, còn có trách nhiệm của các địa phương trong vấn đề quy hoạch việc làm và đặt hàng nhu cầu đào tạo cũng như trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng, thu hút lao động.

 
 

Về vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thanh niên, đại diện Bộ Y tế cho biết, trong năm 2014 Bộ sẽ phát động chương trình nhằm phát huy y đức trong đội ngũ thanh niên của ngành y tế. Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tư pháp cho rằng, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh niên thì cần đánh giá những sai lệch trong thanh niên hiện nay để đề xuất những giải pháp điều chỉnh và có chương trình tư vấn về những chủ đề bức xúc trong thanh niên hiện nay.

 Picture2001220 20HNUBQG 1 - Tập trung cho công tác việc làm và giáo dục lý tưởng đạo đức cho thanh niên

 Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH

Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã khẳng định những nỗ lực, cố gắng của các thành viên UBQG về Thanh niên Việt Nam và sự quan tâm của các Bộ, ngành để các đề án, chính sách về thanh niên luôn được quan tâm, tạo điều kiện triển khai. 

 
 

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, các thành viên UBQG về Thanh niên Việt Nam quan tâm hơn nữa đến việc triển khai chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2011-2020; tiếp tục triển khai nghiên cứu tình hình thanh niên để có căn cứ vững chắc kiến nghị, tham mưu các chính sách về thanh niên; các bộ, ngành tích cực ủng hộ cho năm Thanh niên tình nguyện 2014...

 
 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, UBQG về Thanh niên Việt Nam sẽ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc nghiên cứu, xây dựng và trình đề án giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh niên và cơ chế khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Theo doanthanhnien.vn
we love nha trang