Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Thông tin các Ban bộ phận và các Đơn vị trực thuộc

Thông tin các Ban bộ phận và các Đơn vị trực thuộc

Ban Tuyên giáo

 Điện thoại: 0583 825 218 Email: bantuyengiao@tinhdoankhanhhoa.org.vn

Ban Tổ chức – Kiểm tra

Điện thoại: 0583 818 012 email: bantckt@tinhdoankhanhhoa.org.vn

Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên

Điện thoại: 058.3817514 email: ubhoi@tinhdoankhanhhoa.org.vn

Văn Phòng

Điện thoại 058.3822346 email: vanphong@tinhdoankhanhhoa.org.vn

Cao đẳng Nghề Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 19 Số ủy viên Ban Thường vụ: 5 Email: hoanghieu711@gmail.com Bí thư: Võ Thành Hoàng Hiếu. Điện...

Cao đẳng Y Tế Khánh Hòa

Số ủy viên Ban chấp hành: 19 Số ủy viên Ban Thường vụ: 5 Địa chỉ: 84 Quang Trung. Email: dacthanhnguyen@yahoo.com Bí thư:...

Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 17 Số ủy viên Ban THường vụ: 5 Email: trieutien25@gmail.com Bí thư: Nguyễn Trung Triều. Điện thoại:...

Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 21 Số ủy viên Ban Thường vụ: 7 Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh Email: ngoquangthanh2004@yahoo.com Bí thư:...

Cao đẳng VHNT&DL Nha Trang

Số ủy viên Ban Chấp hành: 21 Số ủy viên Ban Thường vụ: 7 Email: trinhhongphuongcdk@gmail.com Bí thư: Trịnh Hồng Phượng. Điện thoại:...

Đại học Thái Bình Dương

Số ủy viên Ban Chấp hành: 21 Số ủy viên Ban Thường vụ: 7 Email: thaihoangts44@gmail.com Bí thư: Nguyễn Thái Hoàng. Điện thoại:...