• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
22:14:50 23/03/2017

Đại hội Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
4c7e8f1a1fa78093f6655ec2c31acd02 L Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn khóa mới

Sáng 23/3/2017, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh cùng 30 đồng chí đoàn viên Chi đoàn.

 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Chi đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2014 – 2017. Theo đó trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Chi đoàn cơ quan đã diễn ra sôi nổi. Một số công trình, hoạt động tiêu biểu như: Công trình “Bồn hoa thanh niên”, “Bảng tin sinh hoạt chi đoàn”, “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân”, “Sân cầu lông thanh niên”, “Văn minh công sở”, hoạt động chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mỗi thứ hai đầu tuần, hoạt động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, thăm và tặng quà thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Trung thu, hoạt động hiến máu tình nguyện… Ngoài ra, với vai trò là cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn, các đoàn viên đã tham mưu tổ chức tốt, góp phần tích cực vào thành công của các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, có 9 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 2 đoàn viên được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trung ương, 3 đoàn viên được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác” cấp tỉnh, 5 đồng chí được Tỉnh đoàn khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010 – 2015). Chi đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” năm 2014, 2016 và “Vững mạnh xuất sắc toàn diện” năm 2015.

Đại hội đã thảo luận, thông qua chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

1. 100% đoàn viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019.

2. 100% đoàn viên thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động truyền thống do Cơ quan, Công đoàn, Đoàn khối và Cụm thi đua tổ chức.

3. 100 % đoàn viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 của BCH trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

4. 100% đoàn viên thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, công tác của cán bộ Đoàn”, hàng năm đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị.

         5. Chi đoàn thực hiện 03 công trình, phần việc thanh niên trở lên.

         6. Tham gia, tổ chức 03 hoạt động trở lên thiết thực hướng về Trường Sa thân yêu.

         7. Mỗi đoàn viên trong Chi đoàn có 01 sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng học tập, công tác; hàng năm có 02 đoàn viên được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

         8. 100% Đoàn viên Chi đoàn nghiêm túc tuân thủ pháp luật, tham gia tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

         9. Có hình thức hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Vì đàn em thân yêu”.

         10. Tổ chức tốt việc học tập và thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

11. 100% đoàn viên đạt trình độ Đại học trở lên, có chứng chỉ Anh văn và Tin học đáp ứng yêu cầu quy định.

12. Hàng năm giới thiệu từ 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, phấn đấu có từ 02 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

13. Hàng năm 100% đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan và xếp loại đoàn viên xuất sắc; đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

14. Hàng năm phối hợp với Công đoàn Cơ quan chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên cơ quan, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo và các đợt vận động từ thiện khác do Đoàn khối, Cụm thi đua Cơ quan Tỉnh đoàn phát động.

15. 100% ĐVTN tham gia đóng góp các quỹ do Đoàn cấp trên, cơ quan phát động.

 16. Phấn đấu đạt danh hiệu: Chi đoàn vững mạnh xuất sắc hàng năm .

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận chỉ đạo Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ tới cần tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, duy trì và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi đoàn; các đoàn viên cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực bồi dưỡng về chuyên môn, nâng cao kỹ năng hoạt động Đoàn, thường xuyên tự học nâng cao trình độ và tăng cường mối đoàn kết nội bộ chi đoàn, cơ quan. Đồng chí Bùi Hoài Nam chỉ đạo thêm, Chi đoàn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị trong đoàn viên, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai thực Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa (XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cần làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động công tác Đoàn; tập trung cụ thể hóa 2 phong trào lớn của Đoàn và nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức Đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 5 đồng chí: Nguyễn Khắc Duy, Phạm Bình Dương, Huỳnh Hoàng Phước, Nguyễn Ngọc Thảo, Huỳnh Thị Như Ý; bầu 2 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí Nguyễn Khắc Duy và đồng chí Nguyễn Thành Hơn. Hội nghị Ban Chấp hành Chi đoàn lần thứ 1 đã bầu ra Bí thư Chi đoàn là đồng chí Nguyễn Khắc Duy, Phó Bí thư Chi đoàn là đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo.

Nhân dịp Đại hội, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ qua. Chi đoàn cũng tặng quà các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

17308747 960767820726443 752885031449357618 N 95f65 630x420

Đồng chí Nguyễn Khắc Duy, Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 thay mặt chi đoàn tặng quà các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

BTG

 

Xem 578 lần