• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
11:33:13 04/07/2017

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Minh huyện Khánh Vĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Trong 2 ngày 28/6/2017 và 29/6/2017, tại hội trường BCH Quân Sự huyện, Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh huyện Khánh Vĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về dự đại hội có đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; Đ/c Cao Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn trên địa bàn tỉnh và 151 đại biểu chính thức của đại hội.

Https  2017.tinhdoankhanhhoa.org.vn Wp Content Uploads 2017 07 Dai Hoi Doan Tncs Ho Chi Minh Huyen Khanh Vinh 1 630x473
Đồng chí Mấu Thị Thanh Tâm – Bí thư Huyện đoàn khóa XVII, phát biểu khai mạc đại hội

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017, tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Khánh Vĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về công tác giáo dục, các cơ sở Đoàn đã triển khai thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện bằng nhiều hoạt động phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động cách mạng cho Đoàn viên thanh niên, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, với điểm nhấn là củng cố Chi đoàn, Đoàn cơ sở, đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới phương thức sinh hoạt Chi đoàn; kết nạp đoàn viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, cả nhiệm kỳ đã kết nạp được 2893 đoàn viên. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh được quan tâm tập trung thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu 509 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã được xem xét kết nạp 244 đảng viên. Công tác tạo nguồn cán bộ trẻ cung cấp bổ sung cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể cũng được quan tâm chú trọng.

Việc thực hiện 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” gắn chặt với phong trao toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần xứng đáng vai trò tuổi trẻ trong kết quả phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Trong 5 năm đã thực hiện được 15 CTTN cấp huyện; 50 CTTN cấp cơ sở và hơn 1.000 phần việc thanh niên với tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng;. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho hơn 300 đoàn viên thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Khánh Vĩnh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”,  nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên Khánh Vĩnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản: 100% cán bộ, đoàn viên và ít nhất 85% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên mới, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng ít nhất 600 đoàn viên ưu tú;100% cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên…

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Khánh Hòa; Đồng chí Cao Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Khánh Vĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Đồng chí  Cao Cường – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy ủy nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, định hướng cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đẩy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực học tập, rèn luyện, tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng Chương trình hành động cách mạng sát, đúng trong nhiệm kỳ tới. Chú trọng việc đa dạng hóa các loại hình phong trào, đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở. Chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên, thanh niên. Phải luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn để thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, thanh niên và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ đoàn là những cán bộ có lý tưởng cách mạng, có năng lực, tâm huyết, năng động, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác vận động, tập hợp thanh niên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn tin tưởng, giao phó. Tập trung làm tốt việc tổ chức hướng dẫn các hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa giúp đỡ trẻ em khó khăn, khuyết tật, tạo điều kiện để các em hòa nhập với cộng đồng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục tin tưởng ở đoàn viên, thanh niên; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Https  2017.tinhdoankhanhhoa.org.vn Wp Content Uploads 2017 07 Dai Hoi Doan Tncs Ho Chi Minh Huyen Khanh Vinh 2
Đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó bí thư Tỉnh đoàn, phát biểu chỉ đạo Đại hội
Https  2017.tinhdoankhanhhoa.org.vn Wp Content Uploads 2017 07 Dai Hoi Doan Tncs Ho Chi Minh Huyen Khanh Vinh 3
Đồng chí Cao Cường – Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu 27 thành viên Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XVIII, đồng chí Cao Thị Ngọc Thanh – Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XVII được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn Khánh Vĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Https  2017.tinhdoankhanhhoa.org.vn Wp Content Uploads 2017 07 Dai Hoi Doan Tncs Ho Chi Minh Huyen Khanh Vinh 4 630x373
Ban Chấp hành Huyện đoàn Khánh Vĩnh khóa XVIII ra mắt Đại hội

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân; UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017.

Https  2017.tinhdoankhanhhoa.org.vn Wp Content Uploads 2017 07 Dai Hoi Doan Tncs Ho Chi Minh Huyen Khanh Vinh 5
Đồng chí Bùi Hoài Nam trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Khánh Vĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp, với mục tiêu và phương hướng đã được Đại hội thông qua, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự quyết tâm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện nhà, tin tưởng rằng trong thời gian tới Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khánh Vĩnh sẽ đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi mục các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Https  2017.tinhdoankhanhhoa.org.vn Wp Content Uploads 2017 07 Dai Hoi Doan Tncs Ho Chi Minh Huyen Khanh Vinh 10 630x473

Văn Đạt – Huyện đoàn Khánh Vĩnh

Xem 254 lần