• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9
08:20:00 05/03/2017

Đại hội điểm Chi đoàn Chi Cục thuế huyện Cam Lâm

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/TĐTN-BTC-KT ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 41-KH/ĐTN ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lâm về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Sáng ngày 02/03/2017 Chi đoàn Chi Cục thuế huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội đại biểu Chi đoàn Chi Cục thuế huyện Cam Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện đoàn chọn làm Đại hội điểm của Đoàn khối HCSN-CTXN-LLVT và bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí, trong đó: đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn; đồng chí Mai Thị Ánh Nguyệt được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn.

Sau khi Đại hội kết thúc, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức họp các cơ sở Đoàn khối HCSN-CTXN-LLVT để rút kinh nghiệm công tác tổ chức, quy trình thực hiện các nội dung Đại hội. Nhằm giúp các cơ sở Đoàn trong khối tổ chức tốt và thành công Đại hội của đơn vị mình trong thời gian tới.

Xem 726 lần