Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Tin tức chung 80 năm hoạt động

80 năm hoạt động

Tờ trình v/v đề nghị chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền,...

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA           Nha Trang, ngày 26 tháng 11 năm 2010                        ***            ...

Quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai...

Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ VN

Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và...

Tổ chức Đoàn mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng

1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số...

Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG I: NGUYẾN ÁI QUỐC VÀ TỔ CHỨC VIỆT NAM THANH NIÊN...

Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn...

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2010              ...

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2,...