Tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động phong trào Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội miền núi giai đoạn 2003 – 2011.

307

Vừa qua, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động phong trào Thanh niên tình nguyện (TNTN) tham gia xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội miền núi giai đoạn 2003 – 2011. Lãnh đạo địa phương cùng hơn 80 đội viên TNTN tại 13 xã miền núi trên địa bàn tỉnh có đội TNTN đóng quân tham gia.

Phong trào TNTN tham gia xây dựng phát triển miền núi tỉnh giai đoạn 2003 – 2011 đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia, mang lại nhiều kết quả tích cực góp phần đổi thay diện mạo nông thôn miền núi. Cụ thể, các đội đã vận động, hướng dẫn và chuyển giao khoa học kĩ thuật giúp bà con chăm sóc hơn 1.500ha và trồng mới hơn 250ha vườn nhà; chăm sóc, phát dọn hơn 3.000ha và trồng mới hơn 500ha vườn rừng. Đặc biệt, các đội đã vận động, thay đổi thành công tập quán du canh, du cư, hướng dẫn và giúp đỡ bà con sản xuất lúa nước với diện tích hiện thời 570ha; làm mới gần 2.000 chuồng trại, gần 300 hố chứa phân phục vụ cho việc chăn nuôi. Ngoài ra, các đội cũng góp phần vào việc đẩy mạnh hiệu quả phong trào Đoàn – Hội – Đội tại địa phương.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, nêu lên những hạn chế vẫn còn tồn tại đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội TNTN trong thời gian tới, trong đó chú trọng giải pháp đổi mới mô hình hoạt động đội, tiến tới thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế miền núi và hải đảo.

Quang cảnh Hội Nghị

images_tntn-2003-2011-2 Tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động phong trào Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2003 - 2011.

images_tntn-2003-2011-1 Tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động phong trào Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2003 - 2011.

BTG 

 

we love nha trang