Tòa tuyên án: Kẹo đắng

70

Chương trình “Tòa tuyên án” – VTV6 là chương trình tái hiện lại các vụ án có thật. Mục đích nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng.