• 1 E7ce7
  • 2 1a2fc
  • 3 64ab2
  • 4 6ca44
  • 568e9

Danh bạ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

DANH SÁCH

Thông tin liên lạc cơ sở

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Cam Ranh

01

Cao Nho Trí

Bí thư

0985.232.059

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0583.860.497

02

Lê Thị Anh Hoàng P. Bí thư 0989.274991

03

Lê Minh Trí Chuyên viên 0989.822.800

04

     

Nha Trang

01

Lê Quang Minh

Bí thư

094.240.1049

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT : 0583.822.077

 02

Lê Thị Ngọc Tuyền

Phó Bí thư

0914.252.952

03

Nguyễn Chí Anh

Phó Bí thư

0983.020.919

04

Phạm Thị Thu Thụy

Chuyên viên

0938.327.390

Vạn Ninh

1

Phạm Trúc Việt

Bí thư

0915 776.728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0583.840.347

2

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Bí thư

0914 009.189

3

Phạm Ngô Hưng

UV.BTV

0913 630.479

4

Phạm Kim Tùng

UV.BCH

0915 344.579

5

Võ Thị Bích Quyên

Chuyên viên

0919 601.379

Ninh Hòa

01

Phạm Cường Quốc

Bí thư

0905.738.033

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0583.844.271

02

Nguyễn Trung Hiếu

Phó Bí thư

01699.032.631

 

03

Nguyễn Phú Ân

Phó Bí thư

0935.403.000

 

 

04

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

0935.361.556

05

Phạm Thị Hàn Giang

Chuyên viên

0982.433.877

06

Phạm Thị Thanh Mỹ

Chuyên viên

0905.074.305

 Khánh Vĩnh

1

Mấu Thị Thanh Tâm

Bí thư

0977.624.579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0583.790.220

2

Nguyễn Thị Phấn

Phó Bí thư

0947.011.058

3

Phan Đình Trọng

Phó Bí thư

0166.828.1844

4

Trần Văn Đạt

Chuyên viên

0982.256.646

5

Cao Xuân Thoại

Chuyên viên

0982.983.752

Khánh Sơn

 

 

   

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0583.869.200

02

Huỳnh Mazsa

Phó Bí thư

0964.897.899

03

Cao Xuân Quang

Cán bộ

096.841.6616

04

Nguyễn Thị Bình

Cán bộ

0972.266.175

05

Mấu Thị Mộng Mơ

Cán bộ

01636.293.942

Diên Khánh

1

 Nguyễn Thắng Anh Minh

Bí thư

0905.649.217 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0583.850.315

2

Trần Hạnh Huy

Phó Bí thư

0984.757.010

3

Lương Lê Thanh Vân

Phó Bí thư

0983.053.707

4

Phạm Khánh Xuân

UV. BTV

0977.632.998

5

Võ Mỹ Nhung

Cán bộ

0968.904.899

6

Nguyễn Xuân Huy

Cán bộ

01674.482.136

Cam Lâm

1

Võ Minh Đạt

Bí thư

0919.479.039

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0583.983.210

2

Lê Thanh Văn

Phó Bí thư

0976.472.086

3

Trần Minh Đại

Chuyên viên

0914.456.131

4

Đoàn Huyền Trang

Chuyên viên

0987.621.963

5

Trương Hoàng Dũng

Chuyên viên

0987.058.401

Công an tỉnh

1

Đinh Quang Hưng

Bí thư

0905.369.669

0995.660.069

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Trọng Tâm

Phó Bí thư

0996.707.808

3

Nguyễn Thế Truyền

Cán bộ

0996.708.351

4

Nguyễn Hồng Quân

Cán bộ

0996.682.972

Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh

1

Phạm Tiến

Bí thư

091 584 5929

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Việt Sỹ Quốc

Phó Bí thư

0989.219115

3

Nguyễn Ngọc Hải

Phó Bí thư

0905.111322

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

01

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Bí thư

01693.978.308

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

 

 

 

03

Lê Nguyễn Liên Ly

Phó Bí thư

0167 373 8172

Biên Phòng

01

Hoàng Hồng Hải

Trợ lý TN

0916.595.808

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quân sự

01

 

 Trợ lý TN

 

 

Cao đẳng Nghề Nha Trang

01

Nguyễn Hữu Thân

Bí thư

0983474727

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Đỗ Như Đồng

Phó Bí thư TT

0945158000

03

Nguyễn Văn Quyết

Phó Bí thư

0986807808

04

Võ Thị Thường

UV

0906346743

05

Huỳnh Chí Tuyệt

UV

0905445434

Đh Thái Bình Dương

1

Trần Anh Tuấn

Bí thư

0983.290.113

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Cẩm Vân

Phó Bí thư

0963.023.164

Đại học Khánh Hòa

1

Ngô Quang Thành

Bí thư

0989.226.274

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 

     

3

 

     

Cđ Nghề Du lịch Nha Trang

1

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Thị Nguyệt

Phó Bí thư

0947 072 064

3

Dương Thị Hồng Vân

Phó Bí thư

0979 427 750

Cđ SPTW Nha Trang

1

Nguyễn Hồng Tín

Bí thư

0985.503.176

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lâm Ngọc Bình

Phó Bí thư

0122.9977.447

3

Thái Văn Tài

Phó Bí thư

0168.9839.661

Cđ Y Tế Khánh Hòa

1

Nguyễn Văn Thế Bảo

Bí thư

01666 211 711

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Hạnh Bắc

Phó Bí thư

0120 623 5199

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Huỳnh Thanh Hùng

Phó Bí thư

0168 845 1073

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hoàng Lê Ngọc Phụng

Chuyên trách Đoàn

01666 850 737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đh Nha Trang

1

Lê Công Lập

Bí thư

0972.100.001

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thế Hân

Phó Bí thư

0975.964.605

3

Nguyễn Hữu Mạnh

Phó Bí thư

0989.000.444

4

Trần Phương Ngọc Tú

Chuyên trách Đoàn

0987.837.000