TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016: Trung ương Đoàn khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân

194

Ngày 26-10, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2015-2016.

 

images1180140 APP 5248 - TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016: Trung ương Đoàn khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân
Anh Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể

Năm học qua, công tác đoàn và phong trào sinh viên toàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng, nhiều hoạt động, công trình thanh niên ý nghĩa, thiết thực được thực hiện. Các cơ sở đoàn đã triển khai chương trình “Tình nguyện giúp đỡ vươn lên trong học tập”, “Đôi bạn học tốt”, phân công học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu, kém… Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho hơn 4.000 người; các đoàn trường tổ chức 32 buổi ngoại khóa cho 11.540 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hội sinh viên phối hợp cùng đoàn thanh niên các cấp tổ chức nhiều đợt hiến máu nhân đạo, đạt kết quả cao; các đoàn trường thuộc Thành đoàn Nha Trang phát động và thành lập quỹ khuyến học – khuyến tài với số tiền hơn 564 triệu đồng, giúp đỡ 345 học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Trung ương Đoàn khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân; Tỉnh đoàn khen thưởng 2 đơn vị vững mạnh xuất sắc toàn diện, 5 đơn vị vững mạnh xuất sắc, 26 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khen thưởng 2 đơn vị vững mạnh xuất sắc toàn diện, 5 đơn vị vững mạnh xuất sắc trong công tác Hội, 15 tập thể, 16 cá nhân.

Nguồn V.T/ Báo Khánh Hòa

 

we love nha trang