Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng”

154

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc thi cấp tỉnh. Cuộc thi được triển khai từ tháng 01 đến tháng 11/2018, kết quả thu được hơn 50.000 bài dự thi; trong đó, một số đơn vị có số bài dự thi cao như: Tỉnh đoàn (hơn 11.000 bài), Vùng 4 Hải quân (hơn 9.000 bài), Bộ đội Biên phòng tỉnh (hơn 4.000 bài), Trường Đại học Thông tin Liên lạc (hơn 3.000 bài)…

Chiều 15/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ giải Cuộc thi. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 5 giải tập thể và 11 giải cá nhân. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về Trường Đại học Thông tin Liên lạc; đồng giải Nhì là Tỉnh đoàn và Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng giải Ba là Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân. Các giải cá nhân gồm: Giải Nhất – Thượng úy Mai Xuân Tuấn (Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh); giải Nhì gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Minh (Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh), Nguyễn Thị Thanh Nga (Giáo viên Trường Mầm non Diên Sơn, huyện Diên Khánh); giải Ba gồm Thượng úy Nguyễn Văn Toản (Trung đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 28, Trường Đại học Thông tin Liên lạc), Thượng úy Trần Minh Tuấn (Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 28, Trường Đại học Thông tin Liên lạc), Trung úy Nguyễn Văn Chinh (Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang); ngoài ra còn có 8 giải khuyến khích.

Qua hơn 10 tháng triển khai, Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả tốt với số lượng bài thi viết tham gia lớn, nhiều bài thi chất lượng cao, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân về truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; những kết quả quan trọng của các cấp, các ngành, địa phương trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc thi cấp tỉnh. Cuộc thi được triển khai từ tháng 01 đến tháng 11/2018, kết quả thu được hơn 50.000 bài dự thi; trong đó, một số đơn vị có số bài dự thi cao như: Tỉnh đoàn (hơn 11.000 bài), Vùng 4 Hải quân (hơn 9.000 bài), Bộ đội Biên phòng tỉnh (hơn 4.000 bài), Trường Đại học Thông tin Liên lạc (hơn 3.000 bài)…

Chiều 15/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ giải Cuộc thi. Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 5 giải tập thể và 11 giải cá nhân. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về Trường Đại học Thông tin Liên lạc; đồng giải Nhì là Tỉnh đoàn và Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng giải Ba là Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân. Các giải cá nhân gồm: Giải Nhất – Thượng úy Mai Xuân Tuấn (Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh); giải Nhì gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Minh (Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh), Nguyễn Thị Thanh Nga (Giáo viên Trường Mầm non Diên Sơn, huyện Diên Khánh); giải Ba gồm Thượng úy Nguyễn Văn Toản (Trung đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 28, Trường Đại học Thông tin Liên lạc), Thượng úy Trần Minh Tuấn (Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 28, Trường Đại học Thông tin Liên lạc), Trung úy Nguyễn Văn Chinh (Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang); ngoài ra còn có 8 giải khuyến khích.

Qua hơn 10 tháng triển khai, Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả tốt với số lượng bài thi viết tham gia lớn, nhiều bài thi chất lượng cao, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân về truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; những kết quả quan trọng của các cấp, các ngành, địa phương trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” 1 Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” 2 Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” 3 Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng” 4

 

Ngọc Thảo