Trung ương Đoàn: Khai mạc Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2016

24

Sáng ngày 02/12, tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh tổ chức Hội nghị công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2016 với sự tham dự của 130 đồng chí là Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong cả nước.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn và Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn.

 

IMG 58471 - Trung ương Đoàn: Khai mạc Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2016

Quang cảnh Hội nghị công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2016

 

 

E1BAA2nh20232 - Trung ương Đoàn: Khai mạc Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2016

Các đồng chí đại biểu tham dự khai mạc Hội nghị

 
 

Theo chương trình, Hội nghị được diễn ra trong thời gian diễn ra 02 ngày (02/12 – 3/12/2016), tại đây các học viên sẽ được các giảng viên trực tiếp truyền đạt 04 chuyên đề, như: chuyên đề “Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức triển khai và thực hiện”, do đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, thành viên Tổ biên tập Đề án Trung ương 4, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi; nghe trao đổi chuyên đề “Những điểm mới và những tác động của Bộ Luật Dân sự năm 2015 đến thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay” của đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp; GS.TS Mạch Quang Thắng, nhà giáo ưu tú, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề: “Trao đổi về nội dung xây dựng lề lối, tác phong cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và đồng chí Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi chuyên đề: “Hướng dẫn, trao đổi thông tin việc nắm tình hình và xử lý các điểm nóng về các vấn đề tôn giáo trong tình hình hiện nay”.

 

E1BAA2nh20311 - Trung ương Đoàn: Khai mạc Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2016

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn khẳng định thời gian qua, công tác tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều tổ chức Đoàn và đoàn viên đã trưởng thành mọi mặt về phẩm chất chính trị; đổi mới tư duy lý luận cũng như năng lực lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn và công tác vận động thanh thiếu nhi góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh”.

 
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng bày tỏ tin tưởng, các nội dung, giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được trao đổi, thảo luận tại hội nghị lần này là cơ hội để xây dựng nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong giai đoạn 2017 – 2022.

 
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hội nghị sẽ được nghe các chuyên đề là những vấn đề mới, đang được các cấp bộ Đoàn, thanh thiếu niên cả nước quan tâm như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chiến lược đối với tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên; công tác quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán chính trị, báo cáo viên của Đoàn trong công tác nắm bắt và định hướng tình hình dư luận thanh thiếu niên; công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại nhằm nắm bắt thông tin và định hướng dư luận trong thanh thiếu niên; định hướng việc sử dụng mạng intrernet, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức và hành động đúng đắn cho giới trẻ khi tham gia mạng xã hội.

 
 

Theo chương trình, sáng ngày 3/12 sẽ diễn ra buổi Tọa đàm:“Một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn giai đoạn 2017 – 2022” do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn chủ trì; chiều cùng ngày các đại biểu sẽ được tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

 

 

Nguồn Đông Hà/Doanthanhnien.vn
we love nha trang