Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh về chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018

133

Sáng ngày 3/4/2018, đồng chí Nguyễn Thiên Tú – UV.BCH Trung ương Đoàn, UV.BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn có buổi làm việc với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018; triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, công tác triển khai Kế hoạch “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh” năm 2018 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội sinh viên Việt Nam các cấp tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiên Tú đã gửi lời chúc sức khỏe tới Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và chúc công tác Hội, phong trào sinh viên tỉnh Khánh Hòa gặt hái nhiều thành công, phát huy kết quả năm học 2016 – 2017 đã đạt được. Đồng thời đồng chí chỉ đạo, trong thời gian đến các cấp bộ Hội tỉnh Khánh Hòa phải nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần tích cực nhất. Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh cần tiếp tục bám sát chủ đề năm học “nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên” tiếp tục có giải pháp cụ thể triển khai đến các cơ sở Hội đặc biệt là các liên chi hội (tập trung các nguồn lực). Tạo nhiều sân chơi dành cho sinh viên phát triển toàn diện đạt được các danh hiệu Tập thể sinh viên 5 tốt, sinh viên 5 tốt. Huy động tốt các nguồn lực tổ chức có hiểu quả kế hoạch “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh” năm 2018; Tập trung công tác chỉ đạo Đại hội các cấp trong đó thành lập Tổ công tác  chỉ đạo Đại hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Hội nhất là công tác nắm bắt và đinh hướng tình hình tư tưởng trong ĐVTN, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Trong chuyến công tác Đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Nha Trang để nắm bắt them về việc triển khai chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên tại cơ sở.

image001 ed4fc

image003 d3aeeimage004 ab400

Minh Cường – Hội Sinh viên